WAŻNA INFORMACJA nielegalne zakopywanie padłych zwierząt

Drukuj

Informacja dotycząca sposobu zagospodarowania padłych zwierząt oraz nielegalnego zakopywania padłej trzody chlewnej - do wiadomości wszystkich hodowców zwierząt.

http://kotun.bip.net.pl/?a=1826