Dokumentacja CAF

Drukuj
  1. Zarządzenie Wójta  nr 39/11 w sprawie powołania koordynatora CAF oraz osoby wspierającej.
  2. Zarządzenie nr 44/11 Wójta Gminy Kotuń z dnia 3 października 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Samooceny

  3. Plan Komunikacji w temacie samooceny CAF w UG Kotuń

  4. Wdrażanie metody CAF 2006 w Urzędzie Gminy Kotuń. Czym jest metoda CAF 2006?