Projekty zewnętrzne realizowane w Gminie Kotuń Drukuj

 


 

  • Stowarzyszenie Nasz Kotuń realizuje projekt Wolontariat międzypokoleniowy - wymiana doświadczeń dofinansowany przez Fundację Współpracy Polsko Niemieckiej w Warszawie

  • Stowarzyszenie Rozwoju Żeliszewa Żeliszewiacy realizuje projekt "Organizacja zajęć dla dzieci i poradnictwo dla rodzin wymagających wsparcia w Żeliszewie, Gmina Kotuń" dofinansowany przez Wojewodę Mazowieckiego.

  • Stowarzyszenie Boska Wioska i Gmina Kotuń od 1 sierpnia 2012 r do 30 maja 2013 r realizuje dwa projekty Unii Europejskiej POKLPOKL.09.05.00-14-372/11 "Edukacja i aktywność w gminie Kotuń" oraz POKL.09.05.00-14-374/11 "Edukacyjna Wioska" Oba projekty dotyczą zajęć językowych dla dzieci - nabory: sierpień 2012 r.
    NABÓR DO PROJEKTU